Δείτε το πρόγραμμα Νοεμβρίου

Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και το Θέατρο Ριάλτο ανακοινώνουν ότι δέχονται αιτήσεις συμμετοχής

Περιπατώ των Μαρίας Βαρνακκίδου και Κωνσταντίνας Ανδρέου.

Δείτε το πρόγραμμα Οκτωβρίου

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν προτάσεις που αφορούν νέες ή υφιστάμενες δημιουργίες (όχι πριν το 2020)  με θεματολογίες που πραγματεύονται ευρύτερα κοινωνικά ζητήματα

Υποβολή αίτησης συμμετοχής

Το Θέατρο Ριάλτο, ακολουθώντας το υφιστάμενο κυβερνητικό υγειονομικό διάταγμα για αντιμετώπιση του Covid 19, πληροφορεί το κοινό ότι η είσοδος ....