Το θέατρο ΡΙΑΛΤΟ  αποτελεί  ένα από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς οργανισμούς στον τομέα των παραστατικών τεχνών. Ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις μιας πολυπολιτισμικής βάσης θεατών στην Κύπρο, για εκδηλώσεις υψηλού επιπέδου, τοπικού και διεθνή χαρακτήρα, στην μουσική, στο θέατρο, στον κινηματογράφο, στον χορό και στην όπερα. Το Θέατρο ΡΙΑΛΤΟ έχει δημιουργηθεί ως σκηνή και οργανισμός από το Συνεργατικό Ταμιευτήριο Λεμεσού. Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας αποτελεί τον κυριότερο του χορηγό. Περισσότερα

Ανακοινώσεις

Το Θέατρο Ριάλτο τηρεί όλα τα μέτρα που περιλαμβάνονται στις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας για τη λειτουργία των κλειστών θεάτρων. 

September 2020

Flash Art, Kypria International Festival and much more...

7th Cyprus Jazz & World Music Showcase 2020

Call for applications

FlashArt

11 performances

From July to December 2020

Covid-19 and operation of Theatres

The Rialto Theatre operates in accordance with international standards

LED 1440x1080.jpg