ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

  1. Τα μουσικά σχήματα συμμετέχουν στο φεστιβάλ με αυθεντική και πρωτότυπη μουσική που κινείται στο χώρο της ευρύτερης αυτοσχεδιαστικής μουσικής (jazz, world, ethnic, electro κτλ.). 

  2. Κάθε μουσικός που θα συμμετάσχει στο Showcase θα λάβει συμβολική αμοιβή ύψους €150. Οι διοργανωτές αναλαμβάνουν τα έξοδα διοργάνωσης, τον ήχο-ηχολήπτη, φωτισμό, έντυπα, προβολή. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή κανενός μουσικού σε πέραν των δύο μουσικών σχημάτων.  Στην περίπτωση αυτή η αμοιβή διαμορφώνεται στα €200. 

  3. Σε περίπτωση που σε κάποιο μουσικό σχήμα που επιλεγεί, συμμετέχει ένας ή περισσότεροι μουσικοί που έχουν ως μόνιμη έδρα το εξωτερικό, οι διοργανωτές δύναται να επιχορηγήσουν το σχήμα με ένα ποσό μέχρι €250, για το συνολικό κόστος αγοράς όλων των εισιτηρίων που θα απαιτηθούν. Το ποσό αυτό θα δοθεί μαζί με την αμοιβή των μουσικών, με απαραίτητη την παρουσίαση νόμιμης απόδειξης/τιμολογίου. Σημειώνεται ότι δεν θα καλύπτονται οποιαδήποτε έξοδα μετακίνησης στην Κύπρο, διαμονής, διατροφής κλπ.  

  4. Η επιτροπή αξιολόγησης και επιλογής των συγκροτημάτων που θα δηλώσουν συμμετοχή θα είναι τριμελής και θα απαρτίζεται από εκπροσώπους των διοργανωτών (από ένας εκ μέρους των Κέντρου Μουσικής Πληροφόρησης, Θεάτρου Ριάλτο και Πολιτιστικές Υπηρεσίες ΥΠΠΑΝ). Ο αριθμός των μουσικών σχημάτων δεν θα υπερβαίνει τα οκτώ (8). Οι διοργανωτές μπορούν να επιλέξουν κάποιο μουσικό σχήμα για να παρουσιαστεί σε τυχόν παράλληλη εκδήλωση στα πλαίσια του Showcase. 

  5. Η σύνθεση των μελών κάθε μουσικού σχήματος που θα λάβει μέρος είναι σταθερή όπως δηλώνεται στην αίτηση συμμετοχής (δηλ. ονοματεπώνυμο - μουσικό όργανο). Οι μουσικοί που θα εμφανιστούν δεν μπορούν να συμμετέχουν σε περισσότερα των δύο μουσικών σχημάτων.  

  6. Το πρόγραμμα και η σειρά εμφάνισης κάθε συγκροτήματος καθορίζεται από τους διοργανωτές. Η χρονική διάρκεια εμφάνισης δε θα ξεπερνά τα 30 λεπτά. 

  7. Τα μουσικά σχήματα που θα λάβουν μέρος θα συμμετέχουν και στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της διοργάνωσης. 

  8. Οι συναυλίες ηχογραφούνται, μαγνητοσκοπούνται και φωτογραφίζονται με ευθύνη των διοργανωτών, που δύνανται να χρησιμοποιήσουν το σχετικό υλικό για σκοπούς προώθησης και προβολής (όχι εμπορική χρήση). Σε κάθε μουσικό σχήμα παραδίδεται αντίγραφο του υλικού αυτού. 

  9. Οι προτάσεις που θα επιλεγούν θα αφορούν ζωντανές ή ψηφιακές εμφανίσεις και οι συντελεστές συμφωνούν στην υλοποίηση τους σε απευθείας σύνδεση και μετάδοση, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Θεάτρου και τα μέτρα σχετικά με τον COVID-19.