6/3 Σάββατο 19:00 (65’)

Μνημονεύοντας το Καρναβάλι - MACUMBA PLUS

Rialto Theatre Live

14/3 Κυριακή 18:00 (90’)

Όλοι οι Ρεμπέτες του Ντουνιά - ΚΑΝΕΝΑΣ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ

Rialto Theatre Live