Πλαίσιο κανονισμών για την ενοικίαση/παραχώρηση/χρήση του Θεάτρου Ριάλτο

Το Θέατρο Ριάλτο στην Πλατεία Ηρώων στη Λεμεσό συνδυάζει την αρχιτεκτονική της εποχής του μεσοπολέμου με τις άνετες υποδομές ενός δυναμικού και σύγχρονου πολιτιστικού χώρου. Το Θέατρο Ριάλτο αποτελεί ταυτόχρονα ένα πρότυπο πολιτιστικό οργανισμό που διοργανώνει σχεδόν 200 εκδηλώσεις κάθε χρόνο, καθώς και μερικά από τα σημαντικότερα κρατικά φεστιβάλ για τον κινηματογράφο, το χορό και τη μουσική.

Με γνώμονα πάντα την παραγωγή και φιλοξενία εκδηλώσεων θεάτρου, χορού και μουσικής με υψηλές απαιτήσεις καθώς και συνεδρίων και άλλων δράσεων, ο Οργανισμός με το εξειδικευμένο του δυναμικό εξυπηρετεί τις πολύπλοκες ανάγκες σύγχρονων παραστάσεων, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα υψηλά επίπεδα ποιότητας για τους θεατές.

Οι υποδομές του Θεάτρου συναγωνίζονται με αυτές σύγχρονων σκηνών του εξωτερικού και o προγραμματισμός, η καινοτομία και συνεχής αναβάθμιση του, το έχουν τοποθετήσει στους σημαντικότερους χώρους του τόπου μας.

Ο τρόπος συνεργασίας με το Θέατρο Ριάλτο αποφασίζεται από τη Διοίκηση του Οργανισμού με κριτήρια την καλλιτεχνική αριστεία, τη βιωσιμότητα και τη συνάφεια της κάθε πρότασης με την πολιτική και φιλοσοφία του Οργανισμού.

Για το σκοπό αυτό κάθε πρόταση υποβάλλεται έγκαιρα στο Δ.Σ. μέσω της Γενικής Διευθύντριας και με όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Το Δ.Σ. αφού λάβει υπόψη όλα τα δεδομένα, αποφασίζει για την παραχώρηση ή συνεργασία και το οικονομικό πλαίσιο αυτής, στοχεύοντας στην ανάπτυξη και δημιουργία ενός πολύπλευρου πολιτιστικού προγράμματος.

Η παραχώρηση του θεάτρου δεν σημαίνει αυτόματα και την συμπερίληψη της εκδήλωσης στο μηνιαίο πρόγραμμα του.

Τρόποι παραχώρησης/συνεργασίας

Α. Παραχώρηση θεάτρου έναντι κόστους 1,500 Ευρώ

Β. Συνεργασία για στήριξη της δημιουργίας στην Κύπρο έναντι κάλυψης μέρους του κόστους ή καταμερισμός εξ’ ημισείας των εσόδων.

Αφορά αποκλειστικά μη κερδοσκοπικούς πολιτιστικούς φορείς ή εταιρείες, επαγγελματικές καλλιτεχνικές ομάδες και δημιουργούς (φυσικά πρόσωπα) στο πλαίσιο της ενίσχυσης της κυπριακής δημιουργίας και αναβάθμισης των προϋποθέσεων ανάπτυξης δημιουργών και πολιτιστικών φορέων της Κύπρου.

Το Θέατρο Ριάλτο παραχωρεί τον χώρο και την υποδομή του έναντι μέρους κόστους το οποίο θα συμφωνηθεί από τα δύο μέρη ή επιμερισμό εξ’ ημισείας των εσόδων, αφαιρούμενων των κρατήσεων που θα συμφωνηθούν.

Τόσο στις παραχωρήσεις (Α) όσο και στις συνεργασίες (Β) περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

1. Παραχώρηση του χώρου με τον βασικό διαθέσιμο τεχνικό εξοπλισμό του καθώς και το απαραίτητο τεχνικό προσωπικό του Θεάτρου με εποπτικό ρόλο (Φωτιστής, Ηχολήπτης, Τεχνικός σκηνής).
2. Η χρήση του θεάτρου περιλαμβάνει τεχνική προετοιμασία και πρόβα την ημέρα της παράστασης με ανώτατο όριο μέχρι 14 ώρες.
3. Κλιματισμό της αίθουσας για το κοινό και τους καλλιτέχνες.
4. Χρήση υπηρεσιών ταμείου και ταξιθεσίας το βράδυ της παράστασης.
5. Λειτουργία καφετέριας το βράδυ της παράστασης.
6. Τη διαφήμιση της παράστασης μέσω των χιλιάδων μηνιαίων προγραμμάτων του θεάτρου (έντυπων & ηλεκτρονικών), των αφισών που αναρτώνται στο θέατρο και σε επιλεγμένους χώρους στη πόλη, των Δελτίων Τύπου προς τα ΜΜΕ, των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης του θεάτρου (F/B, Ιστοσελίδα, App, Twitter, Instagram) καθώς και στις Οθόνες του Ριάλτο. (Εξαιρούνται οι Σχολές)
7. Αξιοποίηση του συστήματος έκδοσης εισιτηρίων του Θεάτρου για κρατήσεις και εκτύπωση εισιτηρίων, μέσω του ταμείου και της ιστοσελίδας του www.rialto.com.cy.

Τα έσοδα από τα εισιτήρια επιστρέφονται στον διοργανωτή, μετά την αφαίρεση των πιο κάτω:

i. Δικαίωμα για τη χρήση του Θεάτρου σύμφωνα με το συμφωνητικό.
ii. Φόρος Θεάματος (Δήμος Λεμεσού - 5%)
iii. Δικαίωμα χρήσης του προγράμματος έκδοσης εισιτηρίων (Interticket -2,5% επί του συνόλου της είσπραξης) iv. Ποσοστό χρέωσης JCC 3.5% επί των εισιτηρίων που έχουν εκδοθεί ηλεκτρονικά.

Τόσο στις παραχωρήσεις (Α) και συνεργασίες (Β) το Θέατρο Ριάλτο προσφέρει πρόσθετες τεχνικές διευθετήσεις έναντι κάλυψης κόστους ως ακολούθως :

1. Εξέδρα θεατών επί σκηνής 400 Ευρώ
2. Βάθρα Ορχήστρας 450 Ευρώ
3. Άνοιγμα Pit ή Προέκταση σκηνής 350 Ευρώ
4. Βάθρα Χορωδιών 300 Ευρώ
5. Τοποθέτηση Λινόλεουμ 150 Ευρώ
6. Πλαϊνά φώτα 250 Ευρώ
7. Χόρδισμα πιάνου 70 Ευρώ
8. Διαφήμιση μέσω F/B 30 Ευρώ
9. Επιπλέον ηχητική υποστήριξη
2η Κονσόλα επί σκηνής 200 Ευρώ
10. Αντίγραφο ηχητικής καταγραφής 50 Ευρώ
11. Αντίγραφο οπτικής καταγραφής 50 Ευρώ
12. Επαγγελματικός projector 100 Ευρώ
13. Επιπρόσθετο τεχνικό προσωπικό 10 ανά ώρα
14. Επιπλέον ημέρα για στήσιμο : 400 max. 5 ώρες
700 max. 8 ώρες
900 max.10 ώρες

Για μια σωστή συνεργασία παρακαλώ σημειώστε τα ακόλουθα:

• Σε όλα τα έντυπα σύμφωνα με την παραχώρηση (Α) θα πρέπει να αναγράφεται : Σε συνεργασία με το Θέατρο Ριάλτο.
• Σε όλα τα έντυπα σύμφωνα με τη παραχώρηση (Β) θα πρέπει να αναγράφεται : Με τη στήριξη του Θεάτρου Ριάλτο.
• Το Θέατρο Ριάλτο διαχειρίζεται το πρωτόκολλο επισήμων σε συνεργασία με τον διοργανωτή, καθώς και μικρό αριθμό προσκλήσεων.
• Πρέπει να εξασφαλίζεται άδεια για να γίνονται οι σχετικές διευθετήσεις για τυχόν ομιλίες, και παρουσιάσεις επί σκηνής.
• Η φωτογράφηση και οπτικογράφηση αποσπασμάτων ή ολόκληρης της παράστασης μπορεί να πραγματοποιηθεί, μετά από τη σχετική ενημέρωση και διευθέτηση του Τεχνικού Διευθυντή του Θεάτρου Ριάλτο.
• Για τη σωστή διεξαγωγή κάθε εργασίας, αλλά και την αποφυγή πρόκλησης ζημιών είναι απαραίτητο όπως συμβουλεύεστε το τεχνικό προσωπικό του Θεάτρου. Σε περίπτωση πρόκλησης οποιασδήποτε ζημιάς, αυτό πρέπει να αναφέρεται αμέσως στο προσωπικό του Θεάτρου. Το Θέατρο διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει την επανόρθωση ή την αποζημίωση για τη ζημιά από τον διοργανωτή.

• Τεχνικοί και Καλλιτέχνες καλούνται όπως χρησιμοποιούν για την είσοδο τους στη σκηνή και τα καμαρίνια, την εξωτερική πλαϊνή οδό. Απαγορεύεται η μεταφορά φαγητών και ποτών στην αίθουσα και σκηνή του Θεάτρου. Για την εξυπηρέτηση των καλλιτεχνών λειτουργεί καφετέρια στον χώρο των καμαρινιών. Ο διοργανωτής οφείλει να διατηρεί καθαρούς τους κοινούς χώρους και τα καμαρίνια.

• Στην περίπτωση ακύρωσης της κράτησης , ισχύουν οι ακόλουθες χρεώσεις:
(α) Για ακύρωση πέραν των οκτώ εβδομάδων πριν την ημερομηνία εκδήλωσης, χρεώνεται το 35% του συμφωνηθέντος κόστους παραχώρησης
(β) Για ακύρωση μετά την υπογραφή συμφωνητικού ή και μέχρι τεσσάρων βδομάδων πριν την ημερομηνία εκδήλωσης, χρεώνεται ολόκληρο το συμφωνηθέν κόστος παραχώρησης.

Τόσο στις παραχωρήσεις (Α) όσο και στις συνεργασίες (Β) ο διοργανωτής καλύπτει τα οποιαδήποτε πνευματικά δικαιώματα προκύπτουν από την παραγωγή.

Τόσο στις παραχωρήσεις (Α) όσο και στις συνεργασίες (Β) ο διοργανωτής έχει την ευθύνη ασφάλισης των δικών του συνεργατών και συντελεστών (τεχνικών και μελών της παραγωγής) κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους στο Θέατρο Ριάλτο.

Σε όλες τις περιπτώσεις το Θέατρο Ριάλτο διατηρεί την απαιτούμενη Γενική Ασφάλιση Ευθύνης έναντι Τρίτου.