Όροι & Κανονισμοί

1.Τα εισιτήρια εισόδου εκδίδονται σύμφωνα με τους Όρους και τους Κανονισμούς του Θεάτρου και με την αγορά τους ο πελάτης αποδέχεται όλους τους πιο κάτω όρους.

2. Ελέγξτε την ορθότητα των στοιχείων που αναγράφονται στα εισιτήρια σας και ενημερώστε έγκαιρα για το οποιοδήποτε λάθος.

3. Η διεύθυνση του Θεάτρου έχει το δικαιώμα να αρνηθεί την είσοδο, αν ο θεατής παραβιάζει τους όρους και κανονισμούς του Θεάτρου. 

4.Η μειωμένη τιμή για υποστηρικτές, φοιτητές, κ.α. ειδικές ομάδες εξασφαλίζεται με την επίδειξη της κάρτας υποστηρικτή ή της σχετικής βεβαίωσης.  

5. Η επιστροφή εισιτηρίων είναι δυνατή μέχρι την προηγούμενη μέρα της παράστασης.

6. Μετά την έναρξη της παράστασης δεν ισχύει η αρίθμηση των εισιτηρίων και η διεύθυνση του θεάτρου διατηρεί το δικαίωμα να μην επιτρέπει την είσοδο στους αργοπορημένους θεατές.

7. Σε συναυλίες ή εκδηλώσεις που μπορεί να επιτραπεί η είσοδος μετά την έναρξη τους, ο Υπεύθυνος παράστασης αποφασίζει τον τρόπο  και  τη διαχείριση της ελεγχόμενης εισόδου.  

8. Δεν επιτρέπεται η μεταφορά και κατανάλωση τροφίμων και ποτού στην αίθουσα του θεάτρου πέραν του νερού.

9. Δεν επιτρέπεται η είσοδος στο χώρο του θεάτρου ατόμων υπό την επίδραση αλκοόλ ή άλλων ουσιών

10. Το κάπνισμα επιτρέπεται μόνο στους εξωτερικούς χώρους του θεάτρου.

11. Δεν επιτρέπεται η είσοδος κατοικίδιων ζώων στους χώρους του θεάτρου.

12. Δεν επιτρέπεται η μεταφορά στην αίθουσα γυάλινων φιαλών, μεταλλικών κουτιών, όπλων, εύφλεκτων υλικών, καθώς και άλλων αιχμηρών και επικίνδυνων αντικειμένων.

13. Είναι απαραίτητη η απενεργοποίηση των κινητών τηλεφώνων κατά τη διάρκεια της παράστασης.

14. Δεν επιτρέπεται η μαγνητοσκόπηση, φωτογράφιση και ηχογράφηση μέρους ή του συνόλου της παράστασης μέσω κινητού τηλεφώνου ή άλλων ηλεκτρονικών συσκευών.

15. Οι ταξιθέτες και το προσωπικό του θεάτρου βρίσκονται στο χώρο με σκοπό την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού, καθώς και την διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής της παράστασης. Το κοινό οφείλει να συμμορφώνεται στις υποδείξεις τους.

16. Οι ταξιθέτες και το προσωπικό του θεάτρου έχουν το δικαίωμα να απομακρύνουν από το χώρο της παράστασης θεατή ή θεατές που παρακωλύουν με τη συμπεριφορά τους την ομαλή εξέλιξη του θεάματος ή/και το δικαίωμα των υπόλοιπων θεατών να παρακολουθήσουν την παράσταση. 

17. O θεατής αποδέχεται την πιθανότητα εμφάνισης του σε τυχόν μαγνητοσκόπηση ή βιντεοσκοπήση μέρους ή του συνόλου της παράστασης από πλευράς του θεάτρου ή του παραγωγού.

 

18. Το Θέατρο διαθέτει 4 θέσεις για αμαξίδια με ελεύθερη είσοδο και για τους συνοδούς τους ισχύει η μειωμένη τιμή εισιτηρίου.